MODUŁ NOWEJ PŁYNNOŚCI

Analiza wskaźników LCR/NSFR

Opis modułu

 • wykonywanie selektywnych obliczeń współczynników LCR oraz NSFR wraz z kontrolą obowiązujących limitów,
 • możliwość wyboru waluty dla wykonywanych obliczeń  z dodatkową możliwością przedstawienia wyników w wartości nominalnej lub w przeliczeniu na PLN,
 • prezentacja rozkładu aktywów i pasywów w terminach zapadalności/wymagalności 30 dni, 3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy i powyżej 12 m-cy,
 • wykonanie zestawienia analitycznego klientów wchodzących w skład bazy depozytowej ze szczegółową informacja na temat posiadanych produktów,
 • prezentacja informacji o wysokości środków gwarantowanych przez BFG w rozbiciu na waluty, z podziałem na grupy klientów oraz indywidualnie dla każdego klienta,
 • monitorowanie stałych wpływów na wskazane rachunki (ROR) z uwzględnieniem ilości uznań\obciążeń oraz czasu trwania rachunku,
 • monitorowanie obrotów na kontach rozliczeniowych kart kredytowych,
 • możliwość uwzględnienia czynników dodatkowego ryzyka dla podwyższonego wypływu depozytów,
 • wykonywanie obliczeń dla wskazanego numeru modulo,
 • samodzielne kształtowanie limitów i progów granicznych umożliwiających monitorowanie, ocenę i klasyfikację klientów,
 • możliwość wykonania dwóch niezależnych STRESS TESTÓW dla obliczeń wskaźnika NSFR,
 • bieżąca kontrola poprawności wykonywanych obliczeń poprzez kontrolę zgodności luki oraz bazy depozytowej na podstawie danych pobieranych syntetycznie i analitycznie.

Rozszerzenia modułu

 • zestawienie syntetyczne oraz analityczne prezentujące 10 największych kontrahentów, w przypadku których finansowanie uzyskane od każdego kontrahenta przekracza próg 1 % całkowitych zobowiązań,
 • uzyskiwanie informacji na temat średnio ważonego pierwotnego oraz rezydualnego terminu zapadalności,
 • zestawienie prezentujące informacje o koncentracji finansowania według rodzaju produktu, z uwzględnieniem kwoty otrzymanego finansowania stanowiącego powyżej 1 % całkowitych zobowiązań,
 • uzyskiwanie informacji na temat sumy gwarantowanej oraz niegwarantowanej zobowiązań w ramach prezentowanej struktury produktowej,
 • zestawienie prezentujące informacje o średnim wolumenie transakcji oraz cenach płaconych z uwzględnieniem terminów zapadalności,
 • zestawienie analityczne depozytów otwartych w okresie miesiąca wstecz od daty analizy oraz depozytów, na których nastąpił wzrost stanu w stosunku do miesiąca poprzedniego,
 • bieżącą kontrola poprawności wykonywanych obliczeń,
 • informacje o wolumenie zapadających środków finansowych oraz nowego otrzymanego finansowania, tj. o codziennym prolongowaniu finansowania w perspektywie miesiąca.
 • wyodrębnienie grupy depozytów (EOR) z dostępem poprzez kanał elektroniczny,
 • możliwość wyboru badanych kanałów elektronicznych,
 • prezentacja wyników w formie analitycznej listy klientów oraz pojedynczych rachunków,
 • prezentowanie wyników pod kątem grup podmiotowych wykorzystywanych w ryzyku płynności.

Funkcjonalność umożliwiająca import danych uwzględniających korekty wykonywane po zamknięciu miesiąca księgowane w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Wykonanie ponownych przeliczeń w analizach płynności (po wczytaniu korekt) umożliwia uzyskanie wyniku (sumy bilansowej) zgodnego z wynikami przedstawianymi w sprawozdawczości bez konieczności ręcznego ich wprowadzania.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem